Bærekraft og samfunnsansvar

T O Slettebøe er omfattet av Åpenhetsloven, og ved å etterleve denne bidrar vi til å gjøre verden til et bedre sted å leve.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger virksomhetene:

  • Plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede (og andre forretningspartnere som inngår i produksjonen av varer og tjenester).
  • Plikt til å redegjøre om aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen skal offentliggjøres. Dette skal gjøres senest innen 30. juni 2023.
  • En informasjonsplikt, som gjenspeiler enhver persons rett til å be om informasjon om hvordan virksomheten vurderer risiko for menneskerettigheter knyttet til sine varer og tjenester. Informasjonsplikten er gjeldende fra første dag.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. 

T O Slettebøe AS er tilfreds med å være omfattet av den nye loven, noe som betyr at vi ved å etterleve den er med og gir vårt bidrag til å øke verdens sosiale bærekraft.

Under finnes lenker til vår redegjørelse om aktsomhetsvurderingene vi har gjort, samt vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og etiske retningslinjer for leverandører på norsk og engelsk.