everlux-lll_logo

Etterlysende skilting på gulvplan – lavtmontert belysning

De etterlysende egenskapene overskrider de som kreves av alle internasjonale og nasjonale standarder

Everlux-LLL -skiltene og -markeringsstripene er produsert med bestemte etterlysende pigmenter som gjør at de lades raskt selv på steder med reduserte lysnivåer (minimum er 25 lux).

Everlux®-LLL