everlux-al_logo

Etterlysende aluminiumsskilt til tunneler

Etterlysende sikkerhetsskilt for vei- og jernbanetunneler

Skiltene produseres med pigmentene som brukes i Everlux-AL. Dette muliggjør rask lagring av energi selv på steder med reduserte lysnivåer. Disse skiltene har en aluminiumsbase som garanterer høy motstandsdyktighet mot de tøffe omgivelsene de er installert i (store temperatursvingninger og rengjøring med høytrykksslanger).

Everlux®-AL