Sundstrøm filter ABEK1

Passer til helmasker med filteradapter 280-3, og Sundströms halvmasker.

Samsvarer med EN 141:1990, AX 298 Samsvarer med EN 371:1992.

Observer at gassfilter klasse 1 kun kan brukes i konsentrasjoner opp til 0,1 volumprosent (1000 ppm) . Gassfilter klasse 2 kun kan brukes i konsentrasjoner opp til 0,5 volumprosent (5000 ppm) samt i miljøer med normalt oksygeninnhold (ca 20%).


Lagerbeholdning: 4

Enhet Verdi
Filtertype Gassfilter
Filterklasse ABEK
Fargekode Brun+Grå+Gul+Grønn